Privacyverklaring Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde en coaching.

M.M.H. Hanssen (eigenaar, directeur) Bosloop 38 4841TB Prinsenbeek

De privacy van persoonsgegevens neem ik zeer serieus.

Vertrouwen zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut/ coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over je gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met jou. Deze gegevens worden in het dossier opgenomen.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

• altijd eerst met jou overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld.

Als jouw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Jouw cliëntendossier blijft, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Voor jouw (zorg)nota. Hierop staan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en de datum van behandeling of gevolgde workshop/ cursus.
• Voor het uitschrijven van een certificaat na het volgen van een workshop of cursus.
• Voor het voeren van correspondentie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze privacyverklaring kan schriftelijk worden verstuurd via de mail als de eerste afspraak online bevestigd is, staat vermeld op mijn website en ligt ter inzage in de praktijk.
Jouw digitale gegevens op Vertrouwen
Via mijn website kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief, een download aanvragen of een contactformulier invullen. Als je in de toekomst geen e-mail van mij meer wilt ontvangen, kun je je te allen tijden weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. Je e-mail adres wordt meteen uit de betreffende lijst verwijderd en zal niet anders worden gebruikt dan waar jij toestemming voor verleend. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de servers van Active Campaign.
De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vind je hier. Daarnaast deel ik gegevens, die verkregen zijn door het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Je gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier
Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam en e-mailadres gebruik ik voor:
• correspondentie
• het verzenden van (commerciële) nieuwsbrieven (na inschrijving)
• retargeting voor Facebookadvertenties. Dit gebeurt alleen met gegevens die je hebt ingevoerd via het downloaden van gratis documenten, niet met de opgegeven gegevens die via de e-mail, of contactformulier zijn binnengekomen.

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn je naam en e-mailadres nodig om je van een reactie te kunnen voorzien. Door de gegevens te verstrekken geef je toestemming om deze voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. De persoonlijke gegevens die je invoert op Vertrouwen worden altijd vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere bericht stuurt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vertrouwen of die van een derde partij (ActiveCampaign).

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van de website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren.

Facebook Advertentie cookies Om advertenties beschikbaar te stellen, gebruik ik met jouw toestemming cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat aan jou relevante advertenties worden getoond. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Tracking cookies Ik gebruik, met jouw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op mijn website bekijkt. Hierdoor kan ik mijn marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

Google Analytics Ik wil jou zo goed mogelijk van dienst zijn zonder dat je ongewenst gevolgd wordt en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Daarvoor worden er door het statistiekenpakket, Google Analytics cookies geplaatst. Dan kan ik zien hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken. Daarmee kan ik het gebruik van de website optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help- functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Social Media

Door middel van een aantal social media buttons kun je de content van mijn website gemakkelijk delen. In de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen lees je hoe zij met privacy omgaan. Hieronder vind je de links naar de verschillende privacy verklaringen van de social media kanalen:

Facebook
Instagram
Twitter
Google Plus
Links naar andere websites

Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Vertrouwen om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het email systeem worden verwijderd.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in en het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Via een schriftelijk verzoek om inzage laat ik, als je dit wilt ,weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om je gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op;

• het wissen van jouw persoonsgegevens,

• het beperken van de verwerking,

• om tegen de verwerking bezwaar te maken,

• het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.

Om gebruik te maken van dit recht vraag ik je een schriftelijk verzoek in te dienen.

Ik neem je verzoek binnen 2 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@praktijkvertrouwen.nl

Wijzigingen

Ik behoud mij te allen tijde het recht voor om het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het, er bij vermelde, aangekondigde tijdstip.

>